Daniel Raiskin, Tatsuki Sasanuma

Smetana Dvořák Glazunov


8. 6. 2023 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus D
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Tatsuki Sasanuma violončelo
Bedřich Smetana
Antonín Dvořák
Alexander Glazunov
Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Koncert pre violončelo a orchester h mol, op. 104
Symfónia č. 5 B dur, op. 55

Azda niet človeka, čo by vo filme, reklame či na koncerte nepočul Vltavu Bedřicha Smetanu, podobne to je iste i s violončelovým koncertom Antonína Dvořáka. Napísal ho v závere svojho pôsobenia na poste riaditeľa Národného hudobného konzervatória v New Yorku. Piata symfónia Alexandera Glazunova, majstrovské optimistické dielo, ktoré v sebe spája to najlepšie z národnej školy Balakireva a Borodina i elementy ruských kozmopolitov Rubinsteina a Korsakova.
V Dvořákovom koncerte bude s orchestrom Slovenská filharmónia debutovať mladý, nádejný japonský violončelista Tatsuki Sasanuma, ktorého výkony boli ocenené na mnohých prestížnych súťažiach.