Thomas Lang, dirigent, Photo Alexander Trizuljak

Felix Mendelssohn Bartholdy: Eliáš, oratórium


24. 3. 2016 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Thomas Lang
zbormajster
Petr Altrichter dirigent
Ruth Ziesak soprán
Ulrike Mayer
mezzosoprán
Tomáš Černý
tenor
Peter Mikuláš
bas
Felix Mendelssohn Bartholdy
Eliáš, oratórium pre sóla, zbor a orchester, op. 70

Felix Mendelssohn Bartholdy úspešne kooperoval s hudobnými organizáciami vo Veľkej Británii. Na objednávku Birminghamského festivalu napísal grandiózne oratórium so starozákonným námetom o prorokovi Eliášovi. Skladateľ v tomto diele zúročil skúsenosti nadobudnuté pri uvádzaní Bachových Matúšových pašií.