D7 2007/2008


24. 4. 2008 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor


Leoš Svárovský, dirigent


Blanka Juhaňáková, zbormajsterka


Sophia Jaffé, husle


Božena Ferancová, soprán


Richard Šveda, barytón

Ludwig van Beethoven


Koncert pre husle a orchester D dur op. 61


Gabriel Fauré


Rekviem op. 48