Andrey Boreyko, Andrew von Oeyen

Kletzki Gershwin Čajkovskij Stravinskij


17. 2. 2022 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OP*
Slovenská filharmónia
Andrej Borejko dirigent
Andrew von Oeyen klavír
Paul Kletzki
George Gershwin
Piotr Iľjič Čajkovskij
Igor Stravinskij
Koncertná hudba
Koncert pre klavír a orchester F dur
Ročné obdobia (výber)
Bozk víly / Le baiser de la fée – Divertimento

Dramaturgickým oživením je uvedenie diela poľského židovského skladateľa, dirigenta a interpreta Paula Kletzkiho. George Gershwin, ktorý sa do histórie zapísal najmä originálnym prepojením klasickej hudby s jazzom, označil za svoje „najväčšie hudobné vzrušenie“ práve prvé orchestrálne uvedenie svojho Klavírneho koncertu F dur. Cyklus Ročné obdobia Piotra Iľjiča Čajkovského je podmanivou ukážkou romantických charakteristických kusov. Poctu tomuto ruskému velikánovi hudby vzdal aj Igor Stravinskij vo svojom balete Bozk víly na motívy H. Ch. Andersena.
Andrew von Oeyen, jeden z najpodmanivejších klaviristov svojej generácie, sa predstaví so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou rusko-poľského dirigenta Andreja Borejka, ktorý dlhodobo spolupracuje aj s českými orchestrami.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19