Ashley Wass, klavír

Bokes, Liszt, Dvořák


14. 1. 2016 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Ashley Wass
klavír
Eva Šušková
soprán
Eva Garajová
alt
Maxim Kutsenko 
tenor
Martin Gurbaľ
bas
Vladimír Bokes
Franz Liszt
Antonín Dvořák
Missa posoniensis (premiéra)
Koncert pre klavír a orchester č. 1 Es dur, S. 124
Suita A dur, op. 98b

Vladimír Bokes je flexibilným typom skladateľa; suverénne sa pohyboval v teréne avantgardy aj v teréne aranžmánov hudby starších majstrov, klasikov. Franz Liszt v štyridsiatych rokoch 19. storočia vyvolal v Európe „lisztomániu“. Signálom bol aj jeho 1. klavírny koncert, vedený v razantných polohách. Počas pobytu v USA sa Antonín Dvořák zaoberal štúdiom indiánskej a černošskej hudby. Jedným z produktov tohto záujmu je lahodná Americká suita A dur.