Emmanuel Villaume – šéfdirigent Slovenskej filharmónie, Emmanuel Villaume – Principal Conductor of the Slovak Philharmonic Orchestra

Beethoven, Mozart, Brahms


12. 12. 2013 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaume,
dirigent
Igor Fábera, hoboj
Jozef Luptáčik, klarinet
Karol Nitran, lesný roh
Roman Mešina, fagot
Ludwig van Beethoven
Coriolan, predohra op. 62
Wolfgang Amadeus Mozart
Koncertantná symfónia Es dur KV 297b
Johannes Brahms
Symfónia č. 3 F dur op. 90

Mozart a Janáček majú navzájom máločo spoločné, tvorba oboch však patrí k základným klenotom európskeho hudobného dedičstva. Mozartov Klarinetový koncert predstavuje tento dychový nástroj v nezvyčajnej kráse. V kantáte Amarus zhudobnil Leoš Janáček báseň Jaroslava Vrchlického o mníchovi, ktorého pri narodení rodičia zavrhli a vyrástol v kláštore.