D3 2005/2006


15. 12. 2005 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Bratislavský chlapčenský zbor
Vladimír Válek, dirigent

Blanka Juhaňáková, zbormajsterka

Magdaléna Rovńáková, zbormajsterka
Eugène Indjić, klavír

Sergej Tolstov, barytón

Johannes Brahms
Koncert pre klavír a orchester č. 2 B dur op. 83
Arthur Honegger
Vianočná kantáta 

Na prelome rokov zaznejú v Redute obidva Brahmsove klavírne koncerty. Najprv druhý v interpretácii Eugena Indjića. Vynikajúci americko-francúzsky klavirista je slovenskému publiku dobre známy nielen ako sólista, ale aj z naštudovaní diel pre dva klavíry v spolupráci s Marianom Lapšanským. Ako pedagóg sa prezentoval aj na niekdajších interpretačných kurzoch v Piešťanoch.

Udalosťou bude aj uvedenie Vianočnej kantáty, posledného diela Arthura Honnegera. Život francúzskeho skladateľa švajčiarskeho pôvodu rámcuje prvú polovicu minulého storočia, obdobie, kedy sa umenie začalo viac než kedykoľvek predtým štiepiť na množstvo protikladných prúdov. Honneger sa na umeleckej scéne etabloval ako člen slávnej Parížskej šestky, ktorá v hudbe popierala „wagnerizmus“ i debussyovský impresionizmus. Honneger však svojou tvorbou hlásal v prvom rade návrat k tradičným formám a v období, keď iné skladateľské a estetické prúdy považovali za podstatné riešenie otázok nového tonálneho, resp. atonálneho myslenia, zostával stále na pozíciách tonality. Napriek tomu je jeho hudba zaujímavá a moderná. K najzaujímavejším Honnegerovým počinom zaraďujú odborníci okrem symfónií  veľké vokálno-inštrumentálne diela. Vo Vianočnej kantáte zažiari na pozadí Slovenského filharmonického zboru a Bratislavského chlapčenského zboru hlas ruského barytonistu, žijúceho na Slovensku, Sergeja Tolstova.