D2 2005/2006


3. 11. 2005 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Felix Mendelssohn Bartholdy
Symfónia pre sláčikový orchester č.1 C dur
Johann Sebastian Bach
Koncert pre husle a sláčikový orchester a mol BWV 1041
Peter Breiner
Milému pánovi Bachovi k narodeninám
Igor Stravinskij
Apollon Musagète

Už prvý koncert Slovenského komorného orchestra Bohdana Warchala naznačil tendenciu venovať sa – v porovnaní s minulou „barokovou“ sezónou – novšiemu repertoáru i tvorbe slovenských autorov. Napriek posunu v čase bude mať aj tento koncert v sebe veľa „barokového“. Nielen vďaka Johannovi Sebastianovi Bachovi, ale aj prítomnosti symfónie od Mendelssohna Bartholdyho – Bachovho „objaviteľa“ v 19. storočí, suite z neoklasicistického baletu Igora Stravinského a dedikácii skladby Petra Breinera. Ten je zaujímavou a všestrannou osobnosťou – skladateľom a dirigentom ale aj neúnavným glosátorom všetkého, od hudby až po politiku, pričom všade rád provokuje.  Bez ostychu „používa“ klasikov i popové ikony. Aj keď mnohí poukazujú na kontroverznosť jeho umeleckých a publicistických výstupov, jedno sa mu uprieť nedá – schopnosť zaujať, upútať originalitou a iskrou.  Určite aj vďaka tomu patrí k najnahrávanejším slovenským skladateľom. Nenechajte si ujsť jedno z novších Breinerových diel v konfrontácii s klasikmi.