piotr_gribanov

Ruská hudba I


24. 10. 2013 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
RUSKÁ HUDBA I


Slovenská filharmónia

Piotr Gribanov, dirigent
Martin Levický, klavír

Dmitrij Šostakovič
Zlatý vek, suita z baletu op. 22a
Sergej Prokofiev
Koncert pre klavír a orchester č. 5 G dur op. 55
Sergej Rachmaninov
Symfónia č. 2 e mol op. 27

Trojica diel ruskej preveniencie prvej polovice minulého storočia zaujme každého, kto má rád hudobnú iróniu a sarkazmus, ostré rytmy, vyzývavú poetiku, no zároveň aj širokodyché a vášnivé melódie. Klavirista Martin Levický, víťaz Hummelovej súťaže v roku 2011, vystúpi pod taktovkou dôverného znalca ruskej hudobnej tvorby Petra Gribanova.