D10 2012/2013


6. 6. 2013 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Bratislavský chlapčenský zbor
Leoš Svárovský
, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Magdaléna Rovňáková
zbormajsterka
Alena Miro
, soprán
Karla Bytnarová, alt
Aleš Briscein, tenor
Roman Janál, bas

Ludwig van Beethoven: Symfónia č.2 D dur op.36
Bohuslav Martinů: Kytice H.260