Daniel Raiskin, Pablo Barragán-600x400

MacMillan Mozart Šostakovič


10. 11. 2022 (Štvrtok) o 19:00, Abonentný cyklus D
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €

Na koncert a stretnutie pred koncertom o 18. 15 – foyer SF vás vo videopozvánke pozýva Daniel Raiskin, šéfdirigent Slovenskej filharmónie.

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Pablo Barragán klarinet
James MacMillan
Wolfgang Amadeus Mozart
Dmitrij Šostakovič
Larghetto pre orchester
Koncert pre klarinet a orchester A dur, KV 622
Symfónia č. 10 e mol, op. 93

Škótsky skladateľ James MacMillan prepísal v roku 2017 do orchestrálneho šatu pôvodne zborové Miserere, ktoré pod názvom Larghetto premiéroval Pittsburgský symfonický orchester pri príležitosti slávenia úspešnej desaťročnej spolupráce s hudobným riaditeľom Manfredom Honeckom. Klarinetový koncert Wolfganga Amadea Mozarta vznikol len niekoľko týždňov pred smrťou skladateľa. Interpretovať ho mal Mozartov priateľ, klarinetový virtuóz Anton Stadler, pričom pôvodný zápis je určený pre bassetový klarinet. Tento nástroj je o čosi väčší od štandardného klarinetu, čím sa rozširuje spektrum hrateľných tónov smerom nadol, čo si vyžiadalo dodatočné notové úpravy pri prepise pre dispozície klasického klarinetu. Uvoľnenie atmosféry po Stalinovej smrti, ale aj hrôzy, ktoré jeho éra napáchala, vpísal do tónov svojej Symfónie č. 10 Dmitrij Šostakovič. Španielsky klarinetista Pablo Barragán získava priazeň publika najmä svojou plastickou farebnou hrou, ktorú niektorí poslucháči prirovnávajú ku kúzleniu. Orchester Slovenská filharmónia povedie šéfdirigent Daniel Raiskin.