Peter Zwiebel

Corelli, Zagar, Šostakovič


17. 5. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci
Peter Zwiebel, viola
Arcangelo Corelli
Peter Zagar
Dmitrij Šostakovič
Concerto grosso F dur op. 6 č. 12
Štyri skladby pre sláčikový orchester
Sonáta pre violu a klavír op. 147 (verzia pre orchester)

Arcangelo Corelli je zakladateľom silnej tradície štýlu concerto grosso. Vo svojej dobe oponoval svojimi dielami  trendu šokovať v sólových koncertoch publikum virtuozitou. Jeho concerti grossi sú zárodkami symfonického žánru. Ako je možné prepojiť krehkosť emócie a dôvtip, mužskú nehu a dôraznosť rétoriky,  archaické štruktúry s novým slovníkom? Stačí si vypočuť niektorú zo skladieb Petra Zagara. Vždy človeka presvedčí a neoklame ho pozérstvom. O niečo podobné išlo Dmitrijovi Šostakovičovi v jeho labutej piesni, Violovej sonáte. Defilé jeho vzorov zakódované v spomienkach a v citáciách motívov ich diel implantoval do osobnej spovede človeka pomýšľajúceho na večný odpočinok.