Clemencic Consort

Clemencic Consort


27. 11. 2016 (Nedeľa) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Stĺpová sieň SF,
Cena: 20 €
Clemencic Consort
Krisztina Jónás
soprán
Nicholas Spanos
kontratenor
Tomáš Šelc basbarytón
Christoph Urbanetz viola da gamba
Hubert Hoffmann teorba
René Clemencic čembalo, organ, dirigent
Giacomo Carissimi
Francesco Rognoni
Jacques Gallot

Program zaujímavého medzinárodného súboru nás prenesie do 17. storočia sústreďujúc sa najmä na hudbu Giacoma Carissimiho, talianskeho skladateľa nazývaného „otec oratória“, formy typickej pre celé barokové obdobie. Bol vychýrený ako znamenitý hudobný pedagóg a pokračovateľ diela Monteverdiho a má významný podiel na rozvoji recitatívu. Zavŕšil aj vývoj madrigalov, typickej formy hudobnej renesancie, ktoré sa jeho pričinením transformovali do tvaru koncertnej kantáty.
Vokálno-inštrumentálne zoskupenie Clemencic Consort, ktoré bolo založené vo Viedni v šesťdesiatych rokoch minulého storočia, sa špecializuje na interpretáciu starej hudby na dobových nástrojoch.