Jarolím Emmanuel Ružička, husle

The Classical Music Maniacs


17. 2. 2018 (Sobota) o 16:00, R Rodinné koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 7, 5 €
The Classical Music Maniacs
Jarolím Emmanuel Ružička umelecký vedúci / husle
Martin Vanek moderátor
Freddie Mercury  We are the champions
Antonio Vivaldi  Jeseň zo Štyroch ročných období, op. 8, č.2
Johann Sebastian Bach  Menuet a Gigue
Hugo Jurašek violončelo, z triedy Michaely Besedovej, ZUŠ E. Suchoňa v Bratislave
Wolfgang Amadeus Mozart  Divertimento D dur, KV 136 – 2.časť
Johann Sebastian Bach   Menuet a Badinéria zo Suity h mol, BWV 1067
Nina Kačurová zobcová flauta, z triedy Petra Štrpku, ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave
Johann Sebastian Bach   Brandenburský koncert č.3 G dur, BWV 1048 – 3.časť Allegro
Wolfgang Amadeus Mozart  Koncert pre husle a orchester č.3 G dur, KV 216 – 1.časť
Júlia Nemcová husle, z triedy Jany Spálovej, ZUŠ Jozefa Kresánka v Bratislave
Vivaldi Rock Storm
Gustav Holst  Suita St. Paul, op. 9 č. 2 – 1. časť Vivace
Brian May  We will rock you
Freddie Mercury  We are the champions