Miloš Valent

Česká mše vánoční


16. 12. 2014 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba, Solamente naturali
Koncertná sieň SF,
Cena: 8 €
Solamente naturali
Miloš Valent
, umelecký vedúci / husle
Vocale Solamente naturali
Róbert Hugo, dirigent, organ
Vianočný koncert
Del Sign. Michael Kraliks Pastorela pre tubu pastoricia, sláčikové nástroje a organ (1832)
Jakub Jan Ryba (1765-1815) Pastorela pre soprán, tubu pastorcia a orchester
Srdce plesá pre soprán, klarinet, zbor a orchester
Rozmilý slavíčku, pastorela pre soprán, flautu a orchester
Ruže skvetla v lilie pre bas a orchester
Missa solemnis pre sóla, zbor a orchester

Dielo – legenda. Rybova Česká mše vánoční. Český kantor istotne nepredpokladal, s akým frenetickým úspechom sa jeho mierne insitná omša stretne v budúcnosti a že dokonca aj v digitálnom svete 21. storočia bude trvalou súčasťou vianočného mystéria. Omša je príkladom toho, že v etnickej hudbe, teda v prostých nápevoch a pesničkách sa človek nachádza a nepotrebuje sa samoúčelne štylizovať. Česká mše vánoční je klenotom už len preto, že rešpektuje rudimentárnu imagináciu človeka, ktorá je nemennou a posvätnou veličinou.