Česká filharmónia

Česká filharmónia


28. 9. 2014 (Nedeľa) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Česká filharmónia
Jiři Bělohlávek, dirigent
Behzod Abduraimov, klavír
Luboš Fišer
Sergej Prokofiev
Antonín Dvořák
Patnáct listů podle Dürerovy Apokalypsy (1965)
Koncert pre klavír a orch. č.3 C dur op. 26
Symfónia č. 7 d mol op. 70
V rámci Roku českej hudby nemôže na BHS chýbať orchester vrelého a osobitého zvuku, ktorý uznávajú poslucháči na celom svete – Česká filharmónia na čele s oceňovaným dirigentom Jiřím Bělohlávkom. Úvod koncertu patrí českému skladateľovi Lubošovi Fišerovi, známemu najmä vďaka vynikajúcej filmovej hudbe, ktorý v šesťdesiatych rokoch 20. storočia reagoval na avantgardné kompozičné trendy. Symfonická meditácia nad slávnym cyklom drevorytov Albrechta Dürera zabezpečila v roku 1965 autorovi víťazstvo na skladateľskej súťaži UNESCO v Paríži.
Dnes veľmi obľúbený a preferovaný Koncert pre klavír a orchester č.3 Sergeja Prokofieva nemal ľahký osud – na premiére v Chicagu boli reakcie vlažné. Po roku sa však tento pôsobivý koncert presadil; jeho charakteristickými črtami sú lyrizmus aj prokofievovský sarkazmus, ktoré svojou interpretáciou zvýrazní ďalší mladý svetobežník, rodák z Taškentu Behzod Abduraimov, ťaz  Medzinárodnej klavírnej súťaže v Londýne (2009). Dvořákova siedma symfónia sa vyznačuje  dramatickou silou a súčasne je aj hlboko intímna, skúmajúca zákutia ľudskej duše. Bôľne emócie z úmrtí matky a staršej dcéry formujú najmä druhú časť neuveriteľne kompaktného diela.