Rastislav Štúr, dirigent Photo © Alexander Trizuljak

Čajkovskij, Suchoň


8. 12. 2016 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Dalibor Karvay husle
Piotr Iľjič Čajkovskij Tri časti z baletu Luskáčik, op. 71
Koncert pre husle a orchester D dur, op. 35
Eugen Suchoň Metamorfózy, päť variácií na vlastné témy

Na vrchole kariéry napísal Piotr Iľjič Čajkovskij dva rozprávkové balety: Spiacu krásavicu a Luskáčika. Zásluhu na tom mal aj cár Alexander III., ktorý bol baletom nadšený a umožnil, aby sa Čajkovskij presadil. Husľový koncert D dur vznikal ešte v šťastnom období Čajkovského života. Podnetom bola Španielska symfónia Édouarda Lala pre husle a orchester, ktorú Čajkovskij často hrával spolu so svojím priateľom, huslistom Josifom Kotkom. Metamorfózy Eugena Suchoňa sú skladateľovou najrobustnejšou orchestrálnou inšpiráciou a sú jednoznačne reprezentatívnou skladbou, ktorá znesie najvyššie kritériá v posudzovaní symfonických projektov.