C9 2006/2007


3. 5. 2007 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,

Cappella Istropolitana

sólista: Albrecht Mayer, hoboj          

Alexander Porfirievič Borodin              

Sláčikové kvarteto č. 2 D dur (úprava pre sláčikový orchester)

           

Georg Friedrich Händel                       

Koncert pre hoboj a sláčikový orchester

           

Nino Rota                                           

Koncert pre sláčikový orchester / Concerto per archi

           

Max Bruch                                         

Okteto pre sláčikové nástroje