C6 2007/2008


7. 5. 2008 (Streda) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor


Fridrich Haider, dirigent 


Jozef Chabroň, zbormajster 


Andrew Brownell, klavír


Peter Berger, tenor


Daniel Čapkovič, barytón

Modest Petrovič Musorgskij


Noc na Lysej hore


Sergej Prokofiev                   


Koncert pre klavír a orchester č. 3 C dur op. 26


Giacomo Puccini                   


Messa di Gloria