C5 2005/2006


6. 4. 2006 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Vladimír Válek,
dirigent

Jaroslav Brych, zbormajster
Juraj Bartoš, trúbka
Lívia Ághová, soprán
Eva Garajová, mezzosoprán
Nikolaj Višnjakov, tenor
Gustáv Beláček, bas

Ján Levoslav Bella
Slávnostná predohra Es dur
Johann Nepomuk Hummel
Koncert pre trúbku a orchester Es dur
Leoš Janáček
Glagolská omša

Diskusie o „národnosti“ v hudbe sú stále aktuálne. Sú však v mnohých prípadoch celkom redundantné. Kto obháji slovné spojenie „slovenská hudba“? Je to hudba, ktorá vznikla na Slovensku alebo hudba autora, ktorý pochádza zo Slovenska? Ako sa však vysporiadame s fenoménom migrácie, či emigrácie hudobníkov v minulosti, súčasnosti a budúcnosti?

Tieto úvahy súvisia aj s tvorbou a životnými osudmi Jána Levoslava Bellu a Johanna Nepomuka Hummela. Tieto dve mená často nájdeme v spomínanej kapitole o slovenskej hudbe. Bella aj Hummel však boli kozmopolitické osobnosti.

Bella sa oddal skôr univerzálnym duchovným sféram a ideálom Franza Liszta a Richarda Wagnera. Aj jeho Slávnostná predohra je nasiaknutá lisztovsko – smetanovským duchom. Bratislavský rodák Hummel sa vo Viedni a v celej Európe zasa prezentoval ako pragmatik a klavírny virtuóz. Je preto zbytočné argumentovať týmito osobnosťami v hre o „národnosť“ v hudbe. Ak však máme obhájiť tézu o „pôvode hudby“ , silným argumentom môže byť tvorba Leoša Janáčka. Bol maximálne zžitý s moravským prostredím a čerpal z neho životodarnú miazgu. Svojím moravským cítením dokonca pobúril pražskú hudobnícku elitu (Zdeněk Nejedlý a Vítězslav Novák), ktorá nevedela pochopiť návaly primárnej vnútornej mýtickej energie v Janáčkovej hudbe.

Leoš Janáček však tiež nebol limitovaný domácim prostredím a cítil sa byť predovšetkým Slovanom. Prezentoval sa ako rusofil (jeho diela na námety ruských literátov sú dostatočným dôkazom). Slovanstvo však ako neskrotný sedemdesiatnik oslávil najzvučnejšie v impozantnej Glagolskej omši. Je to dielo ojedinelé v zmysle jeho výrazu, ale aj významu. Janáček sa bránil tomu, aby bola vnímaná ako liturgické dielo. Glagolská omša je oslavou sily Slovanstva a slovanských kultúrnych tradícií.