Gérard Korsten, ConductorPhoto: Marco Borggreve

Stravinskij Haydn


16. 3. 2023 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Gérard Korsten dirigent
Stanislav Masaryk trúbka
Igor Stravinskij Suita z baletu Pulcinella
Joseph Haydn Koncert pre trúbku a orchester Es dur, Hob. VIIe:1
Symfónia č. 97 C dur, Hob. I:97

Od parížskej premiéry baletu Pulcinella, ktorému navrhoval kostýmy sám Pablo Picasso, už uplynulo viac ako 100 rokov. Igor Stravinskij baletom Pulcinella započal éru svojho obzerania sa za hudobnou minulosťou, a teda jeho neoklasicistickú periódu. Stravinského pohľadu na hudbu klasicizmu budú kontrovať diela Josepha Haydna. Ústredná osobnosť hudobného života rakúskych kráľovských dvorov 18. storočia, ktorej dejiny a vývoj hudobných foriem vďačia za mnohé inovácie, familiárne nazývaný „papa“ Haydn, bol pracovitým nezmarom. Vycibrená hra kolegu Antona Weidingera, ale i vývoj klapkového systému trúbky podnietili skladateľa k vytvoreniu sólového koncertu. Pre publikum mohla byť premiéra koncertu aj šokom, keďže vtedajšie trúbky nevedeli zahrať stupnice a všetci boli zvyknutí len na ich obmedzený desaťtónový rozsah. Klasicistický repertoár nie je dirigentovi Gérardovi Korstenovi cudzí, keďže niekoľko rokov zastával post huslistu a asistenta v Camerate Salzburg a deväť rokov bol i koncertným majstrom Chamber Orchestra of Europe. Mladý slovenský rodák Stanislav Masaryk je od roku 2020 prvým hráčom na trúbke v Českej filharmónii, našťastie ho môžeme často vidieť na našom pódiu v úlohe sólistu.