Christian Benda, dirigent

Schubert, Knecht, Beethoven


18. 2. 2016 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Christian Benda 
dirigent
Franz Schubert
Justin Heinrich Knecht
Ludwig van Beethoven
Der Teufel als Hydraulicus, predohra, D. 4
Le portrait musical de la nature
Symfónia č. 6 F dur, op. 68 Pastorálna

Franz Schubert je povestný najmä svojou piesňovou a symfonickou tvorbou. Rád však prijal aj ponuky na tradičné nemecké singspiely. Justin Heinrich Knecht vzdal vo svojom ajvýznamnejšom diele hold prírode. Jeho Hudobný portrét prírody silne zapôsobil aj na Ludwiga van Beethovena. 6. symfónia je reakciou na Knechtov podnet a dnes je Pastorálna symfónia považovaná za epochálne dielo.