C3-900x600

Zagar Grieg Sibelius


20. 2. 2020 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Robert Kružík dirigent
Jinsang Lee klavír
Peter Zagar
Edvard Grieg
Jean Sibelius
Monolit (premiéra diela na objednávku SF)
Koncert pre klavír a orchester a mol, op. 16
Symfónia č. 6 d mol, op. 104

Peter Zagar je jedným z autorov, ktorí svetu dokazujú, že je možné byť „moderným“ aj na základe rešpektu voči minulosti; voči mýtickej minulosti, v ktorej sa hudba nachádza v akejsi monolitnej, substančnej podobe. Klavírny koncert Edvarda Griega vznikal ešte v čase skladateľovho tvorivého rozletu a získal si obdiv aj náročného Franza Liszta. Vďaka nemu Grieg získal štipendium pre štúdium v Nemecku. Grieg v Klavírnom koncerte našiel „konsenzus“ medzi európskou a škandinávskou hudbou; Jean Sibelius sa vo svojich posledných skladbách, a aj v Šiestej symfónii celkom izoloval od diania vôkol seba a v tichu lesnej rezidencie Ainola hľadal prepojenie hudby na večnosť prírody.
Jeden z najmladších českých dirigentov Robert Kružík si vydobyl skvelé renomé ako stály hosťujúci dirigent Filharmónie Brno aj ako dirigent pôsobiaci v brnianskej Janáčkovej opere a Národnom divadle moravskosliezskom v Ostrave. 22. mája 2020 ho čaká debut v rámci medzinárodného hudobného festivalu Pražská jar.