Slovenská filharmónia 2021 foto Peter Brenkus c 9770

Čajkovskij – Hudba z baletov


27. 1. 2022 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OP*
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Piotr Iľjič Čajkovskij Rómeo a Júlia, fantázia-predohra
Suita z baletu Spiaca krásavica, op. 66a
Suita z baletu Labutie jazero, op. 20a
Suita z baletu Luskáčik, op. 71a

Romantizmus naplno zasiahol život i tvorbu jedného z najznámejších ruských skladateľov, Piotra Iľjiča Čajkovského. Vo svojej fantázii-predohre sa zameral na stvárnenie dvoch hlavných línií spletitého milostného príbehu Romea a Júlie – na ich lásku a na konflikt medzi znepriatelenými rodmi. Balety preslávili Čajkovského naprieč celým svetom i všetkými generáciami poslucháčov. Rozprávkové námety s magickou atmosférou umocňuje Čajkovského sugestívna hudba, plná melodickej invencie, podmanivého výrazu, farebnej orchestrácie a jeho skvelý cit pre divadelnú atmosféru a tanečný pohyb.
Rastislav Štúr ako operný i symfonický dirigent spolupracoval s poprednými sólistami a hudobnými telesami doma i v zahraničí. Niekoľko rokov zastával post šéfdirigenta orchestra Opery SND a pravidelne spolupracuje aj so Slovenskou filharmóniou.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19