C1 2005/2006


25. 11. 2005 (Piatok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Slovenská filharmónia
Ernst Theis, dirigent
Milan Muzikář, fagot

Johann Nepomuk Hummel
Koncert pre fagot a orchester F dur
Gustav Mahler
Symfónia č. 5 cis mol

I keď bol Hummel jedným z najuznávanejších klaviristov svojej doby, okrem klavírnych koncertov skomponoval aj koncerty pre husle, trúbku, mandolínu či fagot.  V sólovom parte Koncertu pre fagot sa predstaví výborný Milan Muzikář,  člen Symfonického orchestra Českého rozhlasu. Rakúsky dirigent Ernst Theis má v portfóliu významné spolupráce s rakúskymi i zahraničnými orchestrami. Od roku 1990 je umeleckým vedúcim Ősterreichischen Kammersymphoniker (s vlastným cyklom vo viedenskom Konzerthause) a od minulej sezóny aj šéfdirigentom Štátnej operety v Drážďanoch.

Elegantného Hummela vystrieda „robustný“ Mahler a jeho 5. symfónia. Gustav Mahler – kontroverzný, no typický reprezentant umenia prelomu 19. a 20. storočia je autorom symfónií rozpínajúcich sa všetkými „smermi“ – v obsadení, trvaní ale aj hudobnom jazyku. Eklekticizmus, „dekoratívnosť“ a záľuba v „úžitkovosti“ dobovej hudby smerujú Mahlera v mnohých charakteristikách do vôd akejsi hudobnej secesie. Nenechajte sa však zmýliť – Mahler je bezpochyby veľký skladateľ a jeho diela sú vždy koncertnou udalosťou.