Zem spieva

Hudba zo slovenských filmov


27. 10. 2022 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 20, 16 €
Slovenská filharmónia
Spevácky zbor Lúčnica
Rastislav Štúr dirigent
Elena Matušová zbormajsterka
Hudba zo slovenských filmov
Zem spieva, Jánošík, Posledná bosorka, Obchod na korze, Nevesta hôľ, Pacho, hybský zbojník, Legenda o lietajúcom Cypriánovi, Dubček a i.
František Škvor
Eugen Suchoň
Šimon Jurovský
Milan Novák
Tibor Andrašovan
Ilja Zeljenka
Svetozár Stračina
Svetozár Stračina
Zdeněk Liška
Petr Hapka
Svetozár Stračina
Zdeněk Liška
Vladimír Martinka
Ľubica Čekovská
Vladimír Martinka
Zem spieva (1933, réžia Karol Plicka)
Boj sa skončí zajtra (1950, réžia Miroslav Cikán)
Posledná bosorka (1957, réžia Vladimír Bahna)
Šťastie príde v nedeľu (1958, réžia Ján Lacko)
Jánošík (1963, réžia Paľo Bielik)
Drak sa vracia (1967, réžia Eduard Grečner)
Pacho, hybský zbojník (1975, réžia Martin Ťapák)
Nevesta hôľ (1971, réžia Martin Ťapák)
Medená veža (1970, réžia Martin Hollý ml.)
Perinbaba (1985, réžia Juraj Jakubisko)
Plavčík a Vratko (1981, réžia Martin Ťapák)
Obchod na korze (1965, réžia Ján Kadár, Elmar Klos)
Legenda o lietajúcom Cypriánovi (2010, réžia Mariana Čengel Solčanská)
Dubček (2018, réžia Laco Halama)
Cesta do nemožna (2019, réžia Noro Držiak)

Hudba a filmový priemysel sú už od raných štádií výroby prvých filmov veľmi silnými partnermi. Film bez zvuku si už hádam ani nevieme predstaviť. Klavirista či malé inštrumentálne zoskupenie, ktoré hudobne sprevádzalo nemý film bolo od počiatku obľúbenou praktikou. Hudba umocňuje meniace sa filmové obrazy a svoje o tom vedia i slovenskí filmári a hudobní skladatelia. Do veľkej miery ovplyvňuje výber hudby do filmu jeho dejový rámec, predstava režiséra a netreba zabúdať na dobovú estetiku, a teda rôzne zadefinovanie úlohy hudby vo filme. Staršie filmové tituly sú nasiaknuté ľudovými nôtami a zároveň v nich cítiť doznievajúce hudobné trendy prelomu 19. a 20. storočia. Hudba Ľubice Čekovskej, Vladimíra Martinku a Zdenka Lišku zas prinesie odlišný, novší spôsob využitia hudby vo filme. Filmovým večerom nás povedie pevná ruka dirigenta Rastislava Štúra a v niektorých častiach sa rozozvučia i hlasy repertoárovo flexibilného Speváckeho zboru Lúčnica, ktorý od roku 2003 vedie Elena Matušová.

Koncert v spolupráci so SOZA a Slovenským filmovým ústavom.

Koncert pri príležitosti 100. výročia Slovenského ochranného zväzu autorského.

Soza sfu_logo-150x75