Budapest Festival Orchestra

Budapest Festival Orchestra


9. 10. 2014 (Štvrtok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 30, 26, 22 €
Budapest Festival Orchestra
Iván Fischer, dirigent
Miah Persson, soprán       
Tassis Christoyannis, barytón
Christine Schäfer, soprán
Richard Strauss
Gustav Mahler
Gustav Mahler
Štyri posledné piesne / Vier letzte Lieder, AV 150
Piesne potulného tovariša (Lieder eines fahrenden Gesellen)
Symfónia č. 4 G dur
Budapeštiansky festivalový orchester so svojím zakladateľom a šéfdirigentom Ivánom Fischerom sú v Bratislave pravidelnými a vítanými hosťami – dnes večer s tvorbou dvoch géniov Straussa a Mahlera, aktívnych účastníkov zásadných premien v hudobnom myslení na prelome 19. a 20. storočia. Bavorský skladateľ neprajnostiam doby statočne odolával tvorbou a dirigentskou aktivitou. Po impozantných symfonických a operných projektoch sa na konci života utiahol do intimity reflexie a meditácie. Gustav Mahler sa celý život hľadal: akoby on bol tým potulným tovarišom hľadajúcim pokoj v srdci a pevnú pôdu pod nohami. Jedna z jeho prvých väčších skladieb – piesňový cyklus Piesne potulného tovariša – vyznieva preto symbolicky. O detských víziách nadpozemskosti, spravodlivého neba a harmónie je zasa príbeh Symfónie č.4 s použitím textu zo zbierky Chlapcov zázračný roh.