John Axelrod, dirigent

Britten, Sibelius, Adams


9. 3. 2017 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
John Axelrod 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Ilya Gringolts husle
Benjamin Britten
Jean Sibelius
John Adams
Štyri interlúdiá z opery Peter Grimes
Koncert pre husle a orchester d mol, op. 47 (pôvodná verzia)
Harmónium

Benjamin Britten je jednou z výrazných osobností v oblasti novodobého hudobného divadla. Na prahu pozoruhodnej cesty za novými métami sa nachádza strhujúca sociálna dráma z rybárskeho prostredia Peter Grimes. Štyri morské interlúdiá sú integrálnou súčasťou dramaturgie celej opery. Ako mladík sa Jean Sibelius  túžil stať husľovým virtuózom. Rýchlo sa však sám diagnostikoval a vrhol na symfonickú tvorbu. Husliam však venoval nádherný Husľový koncert, ktorý vznikal vo dvoch fázach. Originálna verzia je dodnes málo známa. Magickou postavou súčasnej hudobnej produkcie vo svete je Američan John  Adams a jeho intímno – grandiózny repetitívny systém.