Jerome Pernoo

Britten, Offenbach, Schumann


12. 12. 2014 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11,8 €
Slovenská filharmónia
Emmanuel Villaumedirigent
Jerôme Pernoo, violončelo
Benjamin Britten 
Jacques Offenbach
Robert Schumann
Matinées musicales op. 24
Concerto militaire pre violončelo a orchester G dur
Symfónia č. 3 Es dur Rýnska op. 97
Koncert v spolupráci s Francúzskym inštitútom na Slovensku

Benjamin Britten nadviazal po úspechu svojich Variácií na tému Franka Bridgea intenzívne kontakty s činovníkmi v USA. Na ich podnet napísal v roku 1941 pôvabnú päťčasťovú suitu na motívy Gioachina Rossiniho. Skladbu uviedli v rámci Soirées musicales organizovaných Americkou baletnou spoločnosťou. Jacques Offenbach hýril nápadmi a dobrou vôľou, takže mu nerobilo problém pustiť sa do bizarného projektu Concerta militaire. Svojsky dokázal, že vojnové inšpirácie sú aspoň v hudbe pozitívnou položkou aktivít človeka. Štvorica symfónií Roberta Schumanna vznikala pomerne chaoticky, takže poradové čísla jednotlivých diel celkom nezodpovedajú chronologickej realite. Poradové číslo tri však dnes už definitívne nesie vznešená Rýnska symfónia – pokus o hudobný cestopis zasvätený toku Rýna. Kdesi v zákulisí tejto hrdej kompozície tkvie Beethoven a jeho pastorálny pejzáž zo 6. symfónie.