Michaela Fukačová, violončelo

Brahms, Martinů, Franck


31. 1. 2017 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 10 €
Michaela Fukačová violončelo
Marian Lapšanský klavír
Johannes Brahms
Bohuslav Martinů
César Franck
Sonáta pre violončelo a klavír č. 1 e mol, op. 38
Variácie na slovenskú ľudovú pieseň
Sonáta pre violončelo a klavír A dur

Sonáta pre violončelo a klavír e mol Johannesa Brahmsa vznikala takmer tri roky. Je skladateľovým hommage á Johann Sebastian Bach; materiál prvej časti pochádza z Bachovho cyklu Umenie fúgy. Jedným z najuniverzálnejších skladateľov všetkých čias bol Bohuslav Martinů. Pohotovo reagoval na akýkoľvek podnet, na akúkoľvek požiadavku, či objednávku. Variácie na slovenskú ľudovú pieseň z roku 1959 sú jedným z jeho posledných finalizovaných opusov. César Franck sa ako autor aj ako interpret špecializoval najmä na organovú hudbu. Významné sú aj jeho symfonické tituly; menej ponúkol na poli komornej hudby. Sonáta pre husle (respektíve pre violončelo) a klavír A dur napriek tomu patrí medzi kľúčové diela tohto typu.