Slovenský komorný orchester 29 04 2016 c Jan Lukas

Brahms, Dvořák


13. 11. 2016 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Johannes Brahms
Antonín Dvořák 
Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 111
Sláčikové kvinteto č. 2 G dur, op. 77

Johannes Brahms a Antonín Dvořák boli spriaznenými duchmi. Brahms výrazne prispel k etablovaniu českého kolegu na medzi- národnej úrovni. Jeho Sláčikové kvinteto G dur vzniklo v období, kedy bol autor vyčerpaný z intenzívnej tvorby. Je však azda najdokonalejším Brahmsovým komorným opusom. Samotný Brahms sa vyjadril, že v ňom panuje atmosféra viedenského Prátru s množsvom pekných dievčat. V Brahmsových stopách kráčal Antonín Dvořák v Kvintete op. 77. Dielo vzniklo v niekoľkých fázach a tá posledná zaujala aj prísneho vydavateľa Simrocka.