Dvořákovo Trio

Hommâge à Bohdan Warchal


27. 1. 2019 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel
umelecký vedúci
Dvořákovo trio
Jan Fišer husle
Tomáš Jamník violončelo
Ivo Kahánek klavír
Wolfgang Amadeus Mozart
Bohuslav Martinů
Wolfgang Amadeus Mozart
Hudobný žart, KV 522
Concertino pre klavírne trio a sláčikový orchester, H. 232
Symfónia č. 29 A dur, KV 201

O podstate hudobného humoru je možné viesť diskusie; Mozartovo šarmantné divertimento o hre vidieckych hudobníkov s názvom Hudobný žart je jeho skvelým príkladom. Mozartovský esprit je príznačný aj pre hudbu Bohuslava Martinů, jedného z najproduktívnejších klasikov hudby 20. storočia. Okrem Mozarta tohto autora výrazne formovala silná tradícia barokového koncertu a cyklického modelu concerta grossa. 21. symfónia Wolfganga Amadea Mozarta je dielom, ktoré najmä v prvej časti koncentráciou na jedno motivické jadro silne pripomína kompozičnú stratégiu Josepha Haydna. Mozart vtipne imituje aj afektívnejší štýl svojho operného rivala Glucka.