Trio Clavio

Suk Bodorová Dvořák


15. 11. 2018 (Štvrtok) o 19:00, C Populárny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci
Trio Clavio
Jana Černohouzová klarinet
Lucia Fulka Kopsová husle
Lucie Soutorová Valčová klavír
Josef Suk
Sylvie Bodorová

Antonín Dvořák
Serenáda Es dur, op. 6
Tri pre tri a sláčikový orchester (premiéra)
Serenáda E dur, op. 22

Sylvie Bodorová je univerzálnym typom autorky. Je dôsledne oboznámená so všetkými novodobými skladateľskými technikami, ktoré aplikuje v súčinnosti s rudimentárnymi etnickými idiómami pochádzajúcimi najmä z balkánskej, židovskej, cigánskej hudby. Serenáda Antonína Dvořáka je dielom radosti a optimizmu. Vznikla popri Moravských dvojspevoch, ktoré skladateľovi zaručili trvalú pozíciu v galérii slávnych a dodnes je jednou z jeho najobľúbenejších orchestrálnych kompozícií. Na Dvořákovu Serenádu reagoval jeho zať Josef Suk svojou mladíckou Serenádou. Suk síce jednoznačne ešte kráča v stopách svojho slávneho svokra, v detailoch ale už naznačuje charakteristické črty príznačné pre vnútorný svet jeho neskorších diel.

osa_partner_sluchatka_logo
Vznik skladby Tri pre tri a sláčikový orchester podporil Ochranný svaz autorský