Solamente Naturali

Solamente naturali


30. 9. 2017 (Sobota) o 18:00, Bratislavské hudobné slávnosti

Cena: 20 €
Solamente naturali
Miloš Valent
umelecký vedúci, husle
Vocale Ensemble SoLa
Hilda Gulyásová zbormajsterka
Johann Sebastian Bach
Jan Dismas Zelenka
Kantáta BWV 8
Výber z vokálno-inštrumentálnej tvorby

Na koncerte súborov Solamente naturali a Vocale Ensemble SoLa odznejú chrámové diela dvoch najvýznamnejších predstaviteľov nemeckej liturgickej hudby – protestantskej (Johann Sebastian Bach) a katolíckej (Jan Dismas Zelenka).