Slovenská klavírna tvorba

Slovenská klavírna tvorba


7. 10. 2017 (Sobota) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 12 €
Peter Šándor, Samuel Michalec, Eduard Lenner, Peter Nágel,
Norbert Daniš
a Klára Varsamisová
Alexander Albrecht
Ivan Hrušovský
Milan Novák
Juraj Hatrík
Sonáta F dur pre klavír
Fantázia, introdukcia a fúga v starom slohu pre klavír štvorručne
Klavírna suita č.1
Malá suita pre klavír
Toccata
Hanuš Domanský Dithyramby

Večer zo slovenskej klavírnej tvorby prináša diela významných reprezentantov našej modernej hudobnej kultúry. Vzhľadom na orientáciu Alexandra Albrechta na hudbu významných európskych skladateľov na prelome 19. a 20. storočia stál tento tvorca dlho v tieni svojich generačných súputníkov, ktorí sa v súlade s dobovou estetikou konfrontovali predovšetkým s inšpiráciami slovenskou ľudovou hudbou. Pri hľadaní svojej kompozičnej identity sa vrstovníci Ivan Hrušovský a Milan Novák konfrontovali aj s estetikou neoklasicizmu ako štýlu, ktorý sa navracia k hudobným formám a štýlom minulých epoch. Hanuš Domanský a Juraj Hatrík patria síce ku generácii tzv. slovenskej hudobnej avantgardy, ktorá do hudobného života vstu-povala v sedemdesiatych rokoch 20. storočia a vyrovnávala sa predovšetkým s tvorbou západoeurópskych skladateľov, obaja sa však napokon nechali dominantne inšpirovať predovšetkým tvorbou klasikov európskej hudby prvej polovice 20. storočia.
Koncertom pokračujeme v projekte prezentácie slovenskej klavírnej tvorby (BHS 2015) a slovenskej komornej tvorby (BHS 2016), ktoré sa stretli s priaznivou odozvou poslucháčov.