Leoš Svárovský, dirigent

Štátny komorný orchester Žilina


13. 10. 2017 (Piatok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 12, 10 €
Štátny komorný orchester Žilina
Spevácky zbor Lúčnica
Leoš Svárovský
dirigent
Elena Matušová zbormajsterka
Jakub Čižmarovič klavír
Jan Fišer husle
Marek Štrbák organ
Ján Nepomuk Hummel
Alexander Albrecht
Felix Mendelssohn Bartholdy
Dvojkoncert pre klavír, husle a orchester G dur, op. 17
Missa in C pre sláčikové nástroje, miešaný zbor a organ – novodobá premiéra
Symfónia č. 5 D dur op.107 Reformačná

Dvojkoncert G dur pre husle, klavír a orchester, op. 17 od Johanna Nepomuka Hummela patrí k jeho prvým koncertantným dielam, a tak nadväzuje skôr na diela skorších klasikov ako na diela Beethovena. Skladbu Missa in C skomponoval Alexander Albrecht v rokoch 1901 – 1903, keď bol študentom vyšších ročníkov Maďarského kráľovského katolíckeho gymnázia v Klariskách. Na jej premiére sa zúčastnil aj jeho učiteľ Béla Bartók. Ide o dielo z ranej tvorby pozoruhodné svojou historickou väzbou na prešporský gymnaziálny život.
Bezprostredným podnetom skomponovať tzv. reformačnú symfóniu bolo pre Felixa Mendelssohna Bartholdyho 300. výročie proklamácie protestantstva v Augsburgu . Odráža sa v nej aj obdiv mladého skladateľa k tvorbe Johanna Sebastiana Bacha.
Symfóniu otvára introdukcia v D dur, citujúca tému protestantskej pobožnosti, ktorú o niekoľko desiatok rokov bohato rozvinul Richard Wagner vo svojej poslednej opere Parsifal. V záverečnej časti sa objavuje téma protestantského Lutherovho chorálu Ein Feste Burg. Mendelssohnovu Symfóniu č. 5 uvádzame pri príležitosti 500 rokov reformácie na Slovensku.