Václav Hudeček, husle

Salva Benda Leclair Čajkovskij


1. 10. 2017 (Nedeľa) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 12, 10 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel umelecký vedúci / husle
Václav Hudeček husle
Tadeáš Salva
Johann Benda

Jean-Marie Leclair
Piotr Iľjič Čajkovskij
Balada per duodecimi archi
Koncert pre husle a orchester G dur (úprava S. Dushkin)
Koncert pre husle a orchester a mol, op. VII/5
Ročné obdobia, op. 37b

Skladby vo forme balady sú esenciálnym stelesnením Salvovej poetiky, ktorá sa vyznačuje vypätou výrazovou intenzitou. Jeho hudobná reč je založená na syntéze inšpirácie slovenskou ľudovou piesňou s technikami európskej avantgardy, predovšetkým poľskej skladateľskej školy. Koncerty Bendu a Leclaira z obdobia vrcholného baroka, resp. raného klasicizmu, vynikajú nezávislosťou na dobovom štýle, určovaného predovšetkým talianskymi husľovými skladateľmi a virtuózmi. Ako sólista sa v týchto zaujímavých a menej uvádzaných dielach predstaví skvelý český husľový virtuóz Václav Hudeček, ktorý sa po dlhšom čase opäť vracia do Bratislavy.
Čajkovského Ročné obdobia vznikli na objednávku dvanástich klavírnych skladieb k jednotlivým mesiacom roku s programovými názvami. Pre svoju melodickú krásu a bohatý potenciál žije dielo na svetových koncertných pódiách aj vďaka rozmanitým transkripciám pre komorné či orchestrálne zoskupenia.