76 SF foto zboru 19 11 2015 © Jan Lukas

Komorný koncert – Slovenská hudba 19. a 20. storočia


8. 10. 2017 (Nedeľa) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti, Octet Singers
Stĺpová sieň SF,
Cena: 12 €
Octet Singers
Jozef Chabroň
zbormajster
z tvorby Jána Levoslava Bellu, Štefana Fajnora, Mikuláša Schneidra-Trnavského a ďalších

V roku 1863 vyšli dva zväzky Bellových Slovenských štvorspevov obsahujúce 25 mužských zborov. Bola to prvá tlač zhudobňujúca slovenskú poéziu popredných básnikov. Dielo bolo do-nedávna neznáme a ako celok dosiaľ nebolo uvedené. Bellov príklad onedlho nasledoval Štefan Fajnor. Kultúra mužských zborov bola prvým prejavom slovenskej hudobnej kultúry v časoch, keď na Slovensku neexistovali ani orchestre, ani operné domy.
Na koncerte sa predstaví úspešné komorné zoskupenie členov Slovenského filharmonického zboru pod vedením zbormajstra SFZ Jozefa Chabroňa.