Jukka-Pekka Saraste, dirigent

Junge Deutsche Philharmonie


3. 10. 2017 (Utorok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 25, 20, 16 €
Junge Deutsche Philharmonie
Jukka-Pekka Saraste dirigent
Tzimon Barto klavír
Kaija Saariaho
Sergej Prokofiev
Carl Nielsen
Laterna magica pre orchester
Koncert pre klavír a orchester č.3 C dur, op. 26
Symfónia č. 4, op. 29

Fínska skladateľka Kaija Saariaho bola pred štyrmi rokmi hosťom festivalu Melos-Étos v Bratislave. Jej skladba Laterna magica vznikla na objednávku Berlínskej filharmónie a pre-miéra odznela v roku 2009 pod taktovkou Simona Rattla. Prokofievov magický Klavírny koncert č. 3, inšpirovaný básňou Alexandra Baľmonta, patrí medzi najpopulárnejšie diela veľkého ruského majstra. Symfónia č. 4 dánskeho skladateľa Carla Nielsena má v podtitule názov „Neuhasiteľná“. Autor ju písal v rokoch 1. svetovej vojny.
Orchester vynikajúcich mladých hudobníkov diriguje uznávaná autorita – fínsky dirigent svetového renomé. Jukka-Pekka Sarastehovorí potichu a zvažuje slová, vyžaruje prirodzenú autoritu, ktorú radi rešpektujete pre osobité čaro osobnosti umelca.“ K atmosfére tvorivosti na koncerte prispieva aj nekonvenčný americký klavirista. Tzimon Barto ovláda sedem jazykov, je autorom niekoľkých románov, píše poéziu, je kulturistom. Zlom v jeho kariére klaviristu nastal v polovici osemdesiatych rokov minulého storočia, keď koncertoval vo viedenskom Musikvereine a na festivale v Salzburgu na pozvanie Herberta von Karajana. Odvtedy vzrušuje publikum i kritikov na obidvoch stranách Atlantiku.