Berlín, Nemecko


27. 10. 2015 (Utorok) o 19:00, Zájazdy
Rotes Rathaus, Berlin,

Koncert k 200. výročiu narodenia Ľudovíta Štúra

Štátny komorný orchester Žilina
Slovenský filharmonický zbor
Rastislav Štúr dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Jakub Čižmarovič klavír
Dušan Jamrich recitátor
Štefan Bučko
recitátor
Wolfgang Amadeus Mozart
Egon Krák 
Koncert pre klavír a orchester KV 503
Pútnici,  melodráma pre miešaný zbor, orchester a dvoch recitátorov na slová štúrovských básnikov

Rok Ľudovíta Štúra 2015