Slovenská filharmónia

Bella Weber Čajkovskij


24. 9. 2020 (Štvrtok) o 19:00,
Koncertná sieň SF,

Pozrite si videopozvánku na koncert.

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin 
dirigent
Jozef Eliáš klarinet
Ján Levoslav Bella
Carl Maria von Weber
Piotr Iľjič Čajkovskij 
Koncertná skladba v uhorskom štýle
Koncert pre klarinet a orchester č.1 f mol, op. 73
Symfónia č. 4 f mol, op. 36