Michail Ovrutsky, husle

Bella Chausson Vieuxtemps Čajkovskij


2. 3. 2018 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11, 8 €
Slovenská filharmónia
Rastislav Štúr dirigent
Ľudovít Ludha tenor
Mikhail Ovrutsky husle
Ján Levoslav Bella
Ernest Chausson
Henri Vieuxtemps
Piotr Iľjič Čajkovskij
Jaroslav a Laura, koncertná ária
Poéma pre husle a orchester, op. 25
Koncert pre husle a orchester č. 5 a mol Grétry, op. 37
Symfónia č. 5 e mol, op. 64

Tvorba Jána Levoslava Bellu dnes už definitívne patrí k základným kameňom hudobnej produkcie na území dnešného Slovenska. Bol síce silne motivovaný germánskym svetom, napriek tomu výdatne prispel k formovaniu nových podmienok kultúrneho života na Slovensku. Množstvo jeho diel bolo dlho v zabudnutí a až v súčasnosti sa tieto tituly dostávajú do pozornosti – vrátane koncertnej árie Jaroslav a Laura. Poéma pre husle a orchester Ernesta Chaussona je jedným z najobľúbenejších koncertantných diel, napísaných v 19. storočí. Chausson obdivoval na jednej strane Richarda Wagnera, na druhej strane bol jeho vzorom Claude Debussy. Poéma je zrkadlom Chaussonovej poetiky. 19. storočie bolo epochou veľkých virtuózov; dominovali husle a klavír. Ambiciózny Belgičan Henry Vieuxtemps prispel do hry okrem iného siedmimi koncertmi pre husle a orchester. 5. symfónia Piotra Iľjiča Čajkovského je druhou kapitolou tragického autobiografického triptychu Symfónií 4 – 6. Jej trudnomyseľnosť je v závere prekonaná triumfálnym spevom vo Finále.