Amarins Wierdsma, husle

Beethoven, Rumondor, Ravel, Schumann, Skriabin


9. 5. 2017 (Utorok) o 19:00, HM Hudobná mozaika
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Amarins Wierdsma husle
Edward Liddall klavír
Ludwig van Beethoven
Claudia Rumondor
Maurice Ravel
Sonáta pre husle a klavír č. 10 G dur, op. 96
Santai pre husle a klavír
Sonáta pre husle a klavír č. 2 G dur
Wai Yin Wong klavír
Robert Schumann
Alexander Skriabin
Fantázia pre klavír C dur, op. 17
Sonáta pre klavír č. 5, op. 53

Koncert v spolupráci s International Holland Music Sessions

Beethoven bol nielen klavírnym virtuózom, ale aj výborným huslistom, čoho dôkazom je jeho desať skvelých sonát pre husle a klavír. Holandská skladateľka Claudia Rumondor je držiteľkou cien z viacerých kompozičných súťaží. Ravelova Sonáta pre husle a klavír G dur, jeho posledné komorné dielo, na základe nezávislého vedenia hlasov demonštruje názor skladateľa, že tieto nástroje v zásade nie je možné zjednotiť. 2. časť je ovplyvnená džezom a nesie názov Blues. Brahmsove neskoré klavírne opusy 116 až 119 sa vyznačujú intímnou atmosférou a kompozičným majstrovstom. Schumannova Fantázia C dur je vrcholným dielom jeho prvej tvorivej periódy. V skladbe sa odráža aj autorovo rozpoloženie z roku 1836, kedy sa obával straty milovanej Clary.