Petr Altrichter, dirigent © Photo A. Trizuljak

Beethoven, Martinů, Mozart


2. 2. 2017 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Petr Altrichter 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Michaela Fukačová violončelo
Martina Masaryková soprán
Petra Noskaiová alt
Jozef Gráf tenor
Tomáš Šelc bas
Ludwig van Beethoven
Bohuslav Martinů
Wolfgang Amadeus Mozart
Leonora III, predohra
Koncert pre violončelo a orchester č. 1, H.196
Omša C dur Korunovačná, KV 317

Dlhé roky Ludwig van Beethoven zápasil s jediným operným titulom, s humanistickým Fideliom. Skladateľ nedokázal zaprieť, že je predovšetkým symfonikom, o čom svedčia štyri skvelé predohry, aké k Fideliovi prináležia. Po roku 1930 sa pod vplyvom tvorby Georga Friedricha Händla a Arcangela Corelliho zvýšil záujem Bohuslava Martinů o tradičný typ koncertu v jeho rôznych mutáciách. Prvou lastovičkou je Violončelový koncert č. 1 z tohto istého roku (revízia 1955). Po návrate Wolfganga Amadea Mozarta z turné v Paríži a Mannheimu mu jeho otec Leopold zariadil post organistu v Salzburskej katedrále. K tomuto obdobiu sa viaže aj vznik Korunovačnej omše C dur z roku 1779.