Ivan Kusnjer

Beethoven, Lalo, Martinů


13. 2. 2015 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 11 ,8 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor

Petr Altrichter, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Ivan Ženatý, husle
Ivan Kusnjerbarytón
Marek Vrábel, organ
Ludwig van Beethoven
Edouard Lalo

Bohuslav Martinů
Kráľ Štefan, predohra op. 117
Španielska symfónia pre husle a orchester d mol op. 21
Česká rapsodie, kantáta pre barytón, zbor, orchester a organ H. 118

V roku 1808 sa rakúsko-uhorský cisár František I. rozhodol postaviť v Budapešti nové veľké divadlo. Zároveň poveril Ludwiga van Beethovena, aby skomponoval slávnostnú hudbu pre otvárací ceremoniál plánovaný na rok 1811. Výsledkom tohto obchodu sú partitúry Kráľ Štefan a predohry Ruiny aténske. Edouard Lalo bol vo svojom tvorivom prejave typickým Francúzom. Predsa však v sebe nezaprel španielske gény, zdedené po predkoch z čias, kedy existoval násilne vybudovaný most medzi dobyvačnými Španielmi a Holandskom. Priamym dôkazom tejto genetickej väzby je slávna Španielska symfónia. Zatiaľ čo Lalo v Symfónii aplikuje španielske idiómy ako vonné korenie, Bohuslav Martinů sa v Českej rapsódii prezentuje ako hrdý národovec. Je to jeho prvý výrazný skladateľský počin a je ešte silne ovládaný smetanovsko – dvořákovskými ideami.