Jezuitský kostol

Charpentier Bach Gounod Massenet Trnavský Godár


20. 3. 2022 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol,
Cena: 11 €
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Lúčnica
Členovia Slovenského filharmonického zboru

Ewald Danel dirigent
Elena Matušová zbormajsterka
Marianna Gelenekyová soprán
Mária Hoscheková Mäsiarová soprán
Petra Noskaiová alt
Ivan Rychlo tenor
Matúš Trávniček bas
Marc-Antoine Charpentier
Johann Sebastian Bach / Charles Gounod
Jules Massenet
Mikuláš Schneider Trnavský
Vladimír Godár
Johann Sebastian Bach

Prelúdium z Te Deum, H. 146
Meditácia na Prelúdium č. 1 C dur, BWV 846
Meditácia, z opery Thaïs
Ave Maria
Magnificat
Magnificat D dur, BWV 243

Zhudobňovanie Máriinho chválospevu z Lukášovho evanjelia (Magnificat anima mea Dominum… – Velebí moja duša Pána…) má dlhú tradíciu. Magnificat Johanna Sebastiana Bacha patrí k jeho najhranejším zborovým dielam. Mohutné zbory, farebné árie, pôsobivá melodika i zvuková vznešenosť si podmaňujú poslucháčov už takmer tri storočia. Jeden z popredných priekopníkov postmodernej hudby na Slovensku, Vladimír Godár, napísal svoj Magnificat v roku 2003.
Elena Matušová je umeleckou vedúcou Speváckeho zboru Lúčnica, ktorý interpretuje skladby naprieč žánrami s dôrazom na diela inšpirované slovenskou ľudovou piesňou. SKO koncertuje pod vedením Ewalda Danela na pôde Slovenskej filharmónie, na festivaloch a turné doma i v zahraničí a uvádza premiéry slovenských diel.