Jezuitský kostol Najsvätejšieho Spasiteľa

Bach, Aschner


25. 4. 2015 (Sobota) o 19:00, S Hudba v chrámoch
Kostol Najsvätejšieho Spasiteľa – Jezuitský kostol,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Komorný spevácky zbor Stella
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Vlastimil Dufka, hoboj
Hilda Gulyásová, soprán
Mariana Hochelová, soprán
Tomáš Šelc, barytón
Johann Sebastian Bach Koncert d mol pre hoboj, husle a orchester BWV 1060
Anton Aschner Výber z piesňovej tvorby:
Arma, bella, iras, honores (KR 69)
Ave Maris Stella (KR 73)
Die schőnste aus allen (KR 217)
Et misericordia z Magnificat D dur (KR 133)
Te decet hymnus z Requiem d mol (KR 123)
Auditui meo z Miserere F dur (KR 214)
Ne projicias me z Miserere c mol (KR 58)
Auditui meo z Miserere g mol (KR 213)
Laudate pueri (KR 133)
Lauda Sion Salvatorem (KR 72)
Requiem aeternam – Introit z Requiem d mol (KR 123)
Regina coeli D dur (KR 103)

Johann Sebastian Bach je jedným z hrdinov hudobnej histórie. Bol relatívne úspešný už počas života a dnes je jednou z ikon hudobného dejepisu. Množstvo jeho diel vstúpilo na piedestál nadčasovosti. Koncert pre hoboj, husle, sláčikové nástroje a basso continuo nepatrí medzi Bachove „top“ tituly, dnes už ale takisto patrí do zlatého fondu koncertantnej literatúry. Bach je legendou. Na Antona Aschnera, pôsobiaceho v 18. storočí v Kremnici dejepisci zabudli. Vďaka iniciatíve nadšených horlivcov však aj jeho hudba začína byť opäť reálnou hodnotou.