Christoph Campestrini

Haydn, Rossini


11. 4. 2014 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Christoph Campestrini,
dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Eva Hornyáková, soprán
Eva Garajová, alt
Otokar Klein, tenor
Gustáv Beláček, bas
Joseph Haydn
Symfónia e mol Smútočná Hob. I:44
Gioacchino Rossini

Stabat Mater
Symfónia e mol Trauersinfonie je jednou z foriem prejavu doznievajúcej poetiky weimarských básnikov, známej ako Sturm und Drang; Haydn si však údajne želal, aby toto ušľachtilé dielo zaznelo na jeho pohrebe, takže išlo aj o osobnú zainteresovanosť. Slnečný Gioachino Rossini je známy skôr ako ostrovtipný komik, zveľaďujúci tradíciu opera buffa. Nevyhol sa však ani vážnym, ba až smútočným či pietnym témam. Ani v týchto dielach, napríklad v Stabat Mater však nezaprel iskrivosť ducha a životný optimizmus.