Daniel Raiskin

Hummel Williams Beethoven


28. 4. 2023 (Piatok) o 19:00, Abonentný cyklus B
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 13 €
Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Anna Štrbová hoboj
Johann Nepomuk Hummel
Predohra D dur Freudenfest-Ouvertüre, S. 148
Introdukcia, téma a variácie pre hoboj a orchester, op. 102
Ralph Vaughan Williams
Ludwig van Beethoven
Koncert pre hoboj a sláčikový orchester a mol
Symfónia č. 4 B dur, op. 60

Hoboj, drevený dychový nástroj s nezameniteľným zvukom, ktorého vývoj sa zavŕšil zavedením klapkového systému Theobalda Böhma v roku 1844. V baroku a klasicizme sekundoval v orchestroch vďaka svojej sopránovej polohe husliam, no nechýbajú i sólové kompozície. Klavírny virtuóz, skladateľ a prešporský rodák Johann Nepomuk Hummel pracoval na diele pre hoboj počas pôsobenia vo Weimare. Striktné variácie kombinuje s voľnými fantazijnými úsekmi. Abstraktnú a rozprávkovú atmosféru iste navodí i koncert Ralpha Vaughana Williamsa, ktorého Londýnsku premiéru v roku 1944 kvôli bombardovaniu Nemcami zrušili.
Po boku šéfdirigenta Daniela Raiskina sa predstaví mladá talentovaná slovenská hobojistka Anna Štrbová, ktorá od roku 2015 študuje vo Švajčiarsku a napriek mladému veku má za sebou bohatú koncertnú prax.