24 SF Daniel Raiskin 21 11 2019 © jan.f.lukas

Schubert Brahms Prokofiev Kančeli Stravinskij


25. 2. 2022 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 € Koncert sa koná v režime OP*

Vážení návštevníci koncertov Slovenskej filharmónie, dovoľujeme si vás upozorniť na zmenu programu koncertu:

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor –
mužská časť
Daniel Raiskin dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Polina Shamaeva 
mezzosoprán
Franz Schubert
Johannes Brahms
Sergej Prokofiev
Gija Kančeli
Igor Stravinskij
Symfónia č. 7 h mol Nedokončená, D. 759
Rapsódia pre alt, mužský zbor a orchester, op. 53
Мёртвое поле / Mŕtve pole, ária z kantáty Alexander Nevskij, op. 78
Nu.mu.zu
Vták ohnivák, suita z baletu (1919)

Na znak vďaky za členstvo v Hudobnom spolu v Grazi skomponoval Franz Schubert Nedokončenú symfóniu, ktorá čakala na svoju premiéru dlhých 43 rokov. Prizeranie sa na vydaj svojej platonickej lásky zas podnietilo Johannesa Brahmsa k tvorbe Rapsódie na Goetheho text. Strhujúca kantáta Sergeja Prokofieva Alexander Nevskij vznikla prepracovaním pôvodnej filmovej hudby k Ejzenštejnovmu majstrovskému dielu kinematografie. Nu.mu.zu, čo v už neexistujúcom sumerskom jazyku znamená „neviem“, napísal ako svoje vyznanie o súčasnom zmätenom svete gruzínsky skladateľ Gija Kančeli v roku 2015 na objednávku Belgického národného orchestra a Seattle Symphony pri príležitosti svojich 80. narodenín. Prvým baletom, v ktorom Igor Stravinskij nadviazal mimoriadne plodnú spoluprácu s ruským impresáriom Sergejom Ďagilevom, bol Vták ohnivák na námet slovanskej bájky. „Oslnivú hudbu všetkých farebných odtieňov“ ospevovali kritici už po prvom uvedení, a tak niet divu, že vznikli až tri orchestrálne suity.
Mezzosopranistka Polina Shamaeva, sólistka moskovského divadla Novaja opera a Maďarskej štátnej opery, sa predstaví pod taktovkou šéfdirigenta SF Daniela Raiskina v spolupráci so SFZ a jeho zbormajstra Jozefa Chabroňa.


* Na základe Vyhlášky ÚVZ SR 2/2022: OP – očkovaní, po prekonaní Covid-19